16 жовтня 2021 року (0532) 68-73-86 Мапа сайту
Карта профзростання

Форма навчання
Дистанційна
Вид навчання
Конференція
Тема (зміст)

"TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC"

Напрям
Наука
Об'ем (години, бали)
24 години (0,8 ECTS кредиту)
Назва та адреса суб'єкта підвищення

International science group

Ким видано
Голова комітету Катерина Зверева
Дата видачі
22 червня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
000000

Форма навчання
Дистанційна
Вид навчання
Конференція
Тема (зміст)

"THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION"

Напрям
IT
Об'ем (години, бали)
24 години (0,8 кредиту)
Назва та адреса суб'єкта підвищення

sci-conf.com.ua

Ким видано
sci-conf.com.ua
Дата видачі
16 січня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
******

Форма навчання
Дистанційна
Вид навчання
Курси
Тема (зміст)

"Формування і розвиток управлінських компетентностей науково-педагогічних (педагогічних) працівників Української медичної стоматологічної академії"

Напрям
Педагогічний
Об'ем (години, бали)
30 год (1 кредиту)
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Українська медична стоматологічна акалемія, м.Полтава, вул.Шевченка,23

Ким видано
Ректором УМСА
Дата видачі
26 квітня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
320/21

Форма навчання
Дистанційна
Вид навчання
Курси
Тема (зміст)

"Сучасні технології навчання і методи викладання дисциплін у закладах вищої освіти. Професійна компетентність науково-педагогічних (педагогічних) працівників в умовах сучасного закладу вищої освіти"

Напрям
Педагогічний
Об'ем (години, бали)
30 год (1 кредиту)
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Українська медична стоматологічна акалемія, м.Полтава, вул.Шевченка,23

Ким видано
Ректором УМСА
Дата видачі
06 квітня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
252/21

Форма навчання
онлайн
Вид навчання
курси
Тема (зміст)

Курси "Сучасні технології навчання і методи викладання дисциплін у закладах вищої освіти. Професійна компетентність науково-педагогічних (педагогічних) працівників в умовах сучасного закладу вищої освіти. Правові засади здійснення освітньої діяльності"

Напрям
науково-педагогічний
Об'ем (години, бали)
60 год (2 кредиту)
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Українська медична стоматологічна акалемія, м.Полтава, вул.Шевченка,23

Ким видано
Ректором УМСА
Дата видачі
06 квітня 2020 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
№97

Форма навчання
Онлайн
Вид навчання
Науково-практична Інтернет-конференція
Тема (зміст)

"Цифровізація освітнього процесу.Дистанційна освіта"

І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ"

Напрям
Педагогіка
Об'ем (години, бали)
0,4 кредита
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Освітня платформа для навчання та підвищення кваліфікації  esvit.online

Ким видано
Голова оргкомітету Галина Коломоєць
Дата видачі
29 травня 2020 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
СУ 3-282

Форма навчання
Онлайн
Вид навчання
Науково-практична Інтернет-конференція
Тема (зміст)

"Впровадження інноваційних освітніх проектів з метою забезпечення якості освітнього процесу"

Напрям
Педагогіка
Об'ем (години, бали)
0,4 кредита
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Освітня платформа для навчання та підвищення кваліфікації  esvit.online

Ким видано
Голова оргкомітету Галина Коломоєць
Дата видачі
29 травня 2020 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
СУ 6-204

Форма навчання
Дистанційна
Вид навчання
Конференція
Тема (зміст)

"Обґрунтування педагогічної інноватики в інформаційному суспільстві"

Напрям
Педагогічний
Об'ем (години, бали)
0,2 кредита
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Атомс - електронний журнал hub.atoms.com.ua

Ким видано
Фізична особа Дячук Олександр Олександрович, Викладач кафедри освіти дорослих Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – засновник всеукраїнського проєкту електронних журналів.
Дата видачі
26 червня 2020 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
784679322-1v

Форма навчання
Дистанційна
Вид навчання
Вебінар
Тема (зміст)

"Організація навчального процесу в Teams for Education"

Напрям
Педагогічний
Об'ем (години, бали)
2
Назва та адреса суб'єкта підвищення

"Smart business online education"

smart-it.com

Ким видано
SMART business
Дата видачі
11 серпня 2020 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
CMP-01406-C2C0X

Форма навчання
Дистанційне
Вид навчання
Онлайн
Тема (зміст)

Новітні інформаційні технології в медицині

Напрям
ІТ
Об'ем (години, бали)
24 години (0,8 кредита)
Назва та адреса суб'єкта підвищення

International science group

isg-konf.com

Ким видано
Голова комітету Екатерина Зверева
Дата видачі
19 жовтня 2020 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
11111111111

Форма навчання
Дистанційно
Вид навчання
Онлайн
Тема (зміст)

СУЧАСНА МЕДИЧНА ОСВІТА: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА

Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю

Напрям
Педагогічний
Об'ем (години, бали)
0,1 кредита
Назва та адреса суб'єкта підвищення

"Українська медична стоматологічна академія"

Ким видано
Ректор Української медичної стоматологічної академії В.М. Ждан
Дата видачі
19 березня 2020 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
105

Форма навчання
Конференція
Вид навчання
Дистанційно
Тема (зміст)

Міжнародна науково-практична конференція 

"Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця" (НПК-2020)

Напрям
Педагогічний
Об'ем (години, бали)
0,1 кредита
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (Україна)

Ким видано
Ким видано Голова оргкомітету конференції, ректор СумДПУ імені А.С. Макаренка, доктор пед наук, професор Ю.О. Лянной
Дата видачі
04 грудня 2020 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
-----
Особисте освітнє портфолио